Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg door ons samengesteld. Toch kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. Thuiszorg de Zorgende Hand is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van dezorgendehand.nl en op het Thuiszorg de Zorgende Hand-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Thuiszorg de Zorgende Hand.

Op andere sites linken naar pagina’s van Thuiszorg de Zorgende Hand is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Thuiszorg de Zorgende Hand niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Thuiszorg de Zorgende Hand toestemming verleende als dat niet het geval is. Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar Thuiszorg de Zorgende Hand.