Mantelzorg

Wie zijn mantelzorgers?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving In Nederland.

  • 1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2016 mantelzorg (circa 4,4 miljoen mantelzorgers)
  • 750.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp
  • 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (380.000 mantelzorgers)
  • Ongeveer vijf of op de zes mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen
  • 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

bron: Informele zorg: wie doet wat? (SCP, 2015)

Kostbare mantelzorgers

Deze mantelzorgers, zorgen dat iemand die hulpbehoevend is, thuis kan blijven wonen. Zij ondersteunen met gebruikelijke zorg, hand- en spandiensten, zorg op afroep en alle ondersteuning die niet door de professionele zorg gegeven kan worden.

Hierdoor is de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorg enorm belangrijk: hoe beter dit op elkaar afgestemd wordt, hoe meer de juiste zorg op de juiste plek komt.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om mantelzorgers op zo’n manier te ondersteunen, dat zij hun mantelzorg taken niet als te belastend ervaren, immers zij maken dat de zorg goed draait, dat doen wij niet als professionals, maar al die honderdduizenden vrijwilligers die graag een helpende hand uitreiken naar familie, buren of kennissen.

Daarom betrekken wij altijd uw mantelzorgers bij het opstellen van het zorgplan. Samen brengen we in kaart wie wat doet en hoe we elkaar kunnen versterken.

Ervaart u als mantelzorger een (te) zware belasting? Twijfel dan niet contact met ons op te nemen, we kijken graag met u, hoe u ondersteund kan worden in deze onbetaalbare taak, niet alleen door zorg voor degene die u verzorgd, maar ook door te kijken wat u nodig heeft.